لینک دانلود طرح تفصیلی شهر یزد،مطالعات حمل و نقل و ترافیک

در حال حاظر شما فایل با عنوان طرح تفصیلی شهر یزد،مطالعات حمل و نقل و ترافیک را دنبال می کنید .
کلمات کلیدی:شبکه های ارتباطی,طرح تفصیلی شهر یزد,مطالعات حمل و نقل و ترافیک,طرح تفصیلی شهر یزد،مطالعات حمل و نقل و ترافیک,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,خرید پایان نامه حمل ونقل,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل

طرح تفصیلی شهر یزد،مطالعات حمل و نقل و ترافیک

مقدمه:

استان یزد با قرار گرفتن در مسیر مهم راه ترانزیتی تهران ـ بندرعباس و مسیر ارتباطی استان های بوشهر، کهکیلویه، بویراحمد و فارس به استان خراسان و به خصوص قرار گرفتن در محور مهم و استراتژیک کریدور شمال ـ جنوب و برخورداری از پارامترهای مهمی همچون پیشینه تاریخی، جاذبه های گردشگری و سایر مزیت های اقتصادی، از موقعیت مناسب و جایگاه ویژه ای در تبادلات ملی و منطقه ای برخوردار است.

در سال 1385، طول راه های استان یزد در مجموع برابر 2764 کیلومتر بوده که شامل 191 کیلومتر بزرگراه چهار خطه، 960 کیلومتر راه اصلی، 422 کیلومتر راه فرعی درجه 1 و382 کیلومتر را فرعی درجه 2و 809 کیلومتر راه های دسترسی آسفالته و شنی بوده است.از کل راه های استان یزد، حدود 350 کیلومتر جزو راه های ترانزیتی می باشد که محورهای شمال ـ جنوب (کریدور شمال ـ جنوب) و غرب ـ شرق را به هم وصل می نماید.نقشه شماره1،شبکه راه های مهم استان یزد را نشان می دهد. همانطور که در این نقشه مشخص است، چهار محور ارتباطی که شهر یزد را با شبکه راه های کشوری مرتبط می سازد عبارتند از:

ـ جاده یزد ـ اردکان ـ نائین ـ (اصفهان)

ـ جاده یزد ـ مهریز ـ انار ـ (کرمان)

ـ جاده یزد ـ تفت ـ ابر کوه ـ (شیراز)

ـ جاده یزد ـ بافق ـ بهاباد

از بین محورهای فوق، سه محور ارتباطی یزد ـ اردکان، یزد ـ مهریز، و یزد ـ تفت به صورت بزرگراه چهار خطه و محور یزد ـ بافق به صورت راه اصلی درجه1 می باشد.علاوه بر محورهای فوق که عملکرد ملی و منطقه ای دارند محور یزد ـ خضرآباد به صورت محور دسترسی محلی، شهر یزد را به خضرآباد مرتبط می سازد. این محور صرفاً یک محور محلی و دسترسی بوده و مشخصات فنی آن به صورت راه فرعی درجه1 می-باشد.

کلمات کلیدی:

شبکه های ارتباطی

طرح تفصیلی شهر یزد

مطالعات حمل و نقل و ترافیک

فهرست مطالب

1ـ بررسی شبکه های ارتباطی در مقیاس منطقه 1

1ـ1ـ شبکه حمل و نقل جادهای و تأثیر آن بر شبکه معابر و کالبد شهر یزد 1

1ـ1ـ1ـ حجم ترافیک دروازهای 3

ـ سهم ترافیک محلی و عبوری و تعیین ترافیک مبادی ورودی شهر 10

1ـ1ـ2ـ سهم انواع وسایل نقلیه 12

1ـ1ـ3ـ نوسانات زمانی ترافیک و تعیین ساعات اوج تردد 14

1ـ1ـ4ـ تحلیل ظرفیت و سطح سرویس شبکه دروازهای 14

2ـ سیستمهای حمل و نقل ریلی و هوایی در مقیاس منطقه 16

2ـ1ـ شبکه حمل و نقل ریلی 16

2ـ2ـ شبکه حمل و نقل هوایی 20

3 ـ بررسیهای مشروح و تفصیلی شبکه ارتباطی شهر 22

3ـ1ـ بررسی مطالعات طرحهای فرادست و مرتبط با حمل و نقل و ترافیک 22

ب ـ طرح تفصیلی بافت قدیم شهر یزد (مهندسین مشاور جبارنیا و همکاران ـ سال 1373) 24

ج ـ طرح جامع شهر یزد (مهندسین مشاور عرصه ـ سال 1382) 25

سلسله مراتب پیشنهادی شبکه معابر به صورت زیر است: 27

دـ مطالعات ساماندهی ترافیکی بافت مرکزی شهر یزد (مهندسین مشاور رمپ ـ سال 1382) 28

مسائل و مشکلات شناسایی شده در این مطالعات به شرح ذیل میباشد: 29

در این مطالعات، پیشنهادهای ارائه شده در خصوص افزایش ظرفیت معابر به شرح ذیل میباشد: 32

هـ ـ مطالعات موردی حمل و نقل و ترافیک 34

3ـ2ـ تعییین مسائل و مشکلات شبکه ارتباطی و سیستم حمل و نقل شهر 35

3ـ2ـ1ـ سیستم حمل و نقل شهر 35

3ـ کاهش ظرفیت محورهای موجود به دلیل اشغال عرض سوارهرو 38

4ـ سهم بالای تردد موتورسیکلتها و مشکلات مرتبط با آن 41

5ـ مشکلات مربوط به مدیریت ترافیک شامل: 41

6ـ مشکلات مربوط به سیستم حمل و نقل عمومی شامل: 42

3ـ 2ـ 2ـ تعیین مسائل مشکلات ترافیکی محدوده بافت فرسوده 43

1ـ عدم تناسب بین شبکههای اصلی و دسترسی محلی 43

2ـ فقدان سلسله مراتب دسترسی 43

3ـ کثرت ورودی و خروجیها به شبکه اصلی 46

4ـ تراکم ترافیک در شبکههای شریانی 46

5ـ عدم دسترسی سواره از طریق کوچه های محلی 46

6 ـ تداخل حرکتی وسایل نقلیه در کوچه های محلی 47

7ـ تداخل ترافیک سواره پیاده در کوچه های محلی 48

8 ـ عدم امکان دسترسی وسایل نقلیه خدمات اضطراری و عمومی 49

9ـ مشکل دسترسی وسایل نقلیه شخصی به پارکینگ 50

10ـ روشنائی محدود معابر و وجود مانع جانبی در مسیر تردد 51

11ـ فقدان یا کمبود دوربرگردان در طول مسیرهای سواره 51

12ـ در ارتباط با مسیرهای حرکت عابرین پیاده در داخل محلات بافت فرسوده مشکلات زیر مشهود است: 51

3ـ3ـ برداشت و بررسی وضع شبکه خیابانهای موجود (طول، عرض، سطح مفید، مقطع عرضی، درصد شیب، نوع پوشش) 52

3ـ4ـ جمعآوری اطلاعات و لحاظ نمودن تغییرات در شبكه معابر جهت منظم نمودن شبكه ارتباطی شهر 61

3 ـ 5 ـ تعیین سلسله مراتب شبكه معابر موجود 63

2ـ خیابانهای توزیعكننده فرعی (جمع و پخش كننده) 65

3ـ6ـ برداشت و بررسی حجم عبور و مرور در خیابانها و تقاطعهای مهم شهر 72

3ـ7ـ سطح سرویس و کیفیت آمد و شد در شبکه 80

3ـ8ـ تعیین ویژگیهای سفرهای درون شهری و برون شهری شهروندان 89

3ـ10ـ2ـ سیستم مینیبوسرانی شهری 102

3ـ10ـ3ـ سیستم تاکسیرانی شهر 102

3ـ11ـ بررسی شناخت وضعیت پایانههای باری و مسافری 103

3ـ11ـ1ـ پایانه باری شهر یزد 103

مشخصات ترمینال مسافربری جدید به شرح ذیل میباشد: 105

همچنین مشخصات ترمینال مسافربری موجود و فعال شهر به قرار زیر میباشد: 105

ادامه مطلب و دریافت فایل

پروپوزال ارزیابی و سنجش کارایی شعب بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها:ارزیابی عملکرد با DEA,ارزیابی عملکرد در شرکت بیمه,ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها,پروپوزال ارزیابی عملکرد بیمه با DEA,ارزیابی عملکرد بانک با تحلیل پوششی داده ها,شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها,پروپوزال ارزیابی عملکرد,نمونه پروپوزال ارزیابی عملکرد,ارزیابی عملکرد صنعت بیمه

بررسی جامع و کامل نویز در قطعات الکتریکی:دانلود پروژه نویز,دانلود پروژه نویز در قطعات الکتریکی,اثر نویز در قطعات الکترونیکی,بررسی جامع و کامل نویز در قطعات الکتریکی

آشنایی با دیگها:دیگ,انواع دیگ,نحوه انتخاب دیگ,دانلود مقالات رشته مکانیک,دانلود مقالات مهندسی مکانیک,دانلود مقالات مکانیک,آشنایی با دیگها,دیگهای بخار

پاورپوینت آشنایی با نورپردازی و آکوستیک در فضای موزه :پاورپوینت نورپردازی و آکوستیک در فضای موزه ,نورپردازی و آکوستیک در فضای موزه,آکوستیک ,نور در موزه ,نور مصنوعی ,نورپردازی طبیعی (نور روز),روش های نورپردازی ,تأمین نور ,استفاده از نور طبیعی در معماری سنتی ایران ,نورپردازی محوطه ,

معیارهای ارزیابی و طبقه بندی محافظه کاری حسابداری و سودمندی اطلاعات:محافظه کاری حسابداری,معیارهای ارزیابی محافظه کاری,عدم تقارن زمانی سود,طبقه بندی محافظه کاری حسابداری,ارتباط محافظه كاری سود و زیانی و محافظه كاری ترازنامه ای,پایان نامه محافظه کاری حسابداری

پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان انسان و آدم در قرآن:آدم,انسان,خلقت,انسان و آدم در قرآن,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان انسان و آدم در قرآن,خلقت آدم از میان انسانها,خرید پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل

ارزیابی ارتباط کیفیت زندگی کاری با بهره وری کارمندان:بهره‌وری کارکنان,بهره‌وری کارکنان دانشگاه,کیفیت زندگی کاری,کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه,ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه با بهره‌وری

طرح اختلاط بتن پلاستیک دیوار آب بند پروژه سد مخزنی دویرج:دیوار آب بند,طرح اختلاط,بتن پلاستیک,سد مخزنی دویرج,طرح اختلاط بتن پلاستیک,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته عمران,طرح اختلاط بتن پلاستیک دیوار آب بند پروژه سد مخزنی دویرج

بررسی انواع شیرینی و نحوه تهیه آنها:انواع شیرینی,نحوه تهیه شیرینی,صنعت شیرینی سازی,ویژگیهای انواع شیرینی,بررسی انواع شیرینی و نحوه تهیه آنها,دانلود گزارش کارآموزی شیرینی,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود گزارش کارآموزی صنایع غذایی

ارزیابی کاربری اراضی شهری در تهران:كاربری زمین,تغییرات كاربری اراضی,كاربری زمین در منطقه 15,تغییرات كاربری اراضی در منطقه 15,ارزیابی کاربری اراضی شهری در تهران,مطالعه کاربری زمین در منطقه 15 شهر تهران,ارزیابی کاربری اراضی شهری در منطقه 15 تهران,دانلود پایان نامه جغرافیا,دانلود پایان نامه رشته جغرافیا